Softa® Cloth 2% CHX

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych

  •  Jednorazowa chusteczka nasączona roztworem alkoholu z 2% glukonianem chlorheksydyny (CHX)
  •  Włóknina 25 g/m2 100% Polipropylen (wykończenie hydrofilowe niejonowe)
  •  Dostarcza min. 70 % (v/v) alkoholu izopropylowego, 2 % (w/v) glukonianu chlorheksydyny

Dodatkowe informacje

Tylko do użytku profesjonalnego

Zalety

  •  Gotowy do użycia
  •  Oznakowanie CE

Użycie

Czyszczoną powierzchnię w pełni pokryć produktem. Nie nadaje się do dezynfekcji inwazyjnych narzędzi medycznych. Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. - Zakaz palenia tytoniu podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Utylizacja: patrz karta charakterystyki. Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.