Szyjka kości udowej / Targon® FN

Rozwiązania oszczędzające główkę w złamaniach przyśrodkowych i bocznych szyjki kości udowej

System Targon® FN TeleScrews umożliwia kontrolowane załamanie złamania wzdłuż linii szyjki kości udowej bez wycofywania śrub w głąb tkanek miękkich. Połączenie tych dwóch śrub - bliższej i dalszej - za pomocą blaszki ryglującej zapewnia znacznie bardziej stabilną konstrukcję o wyjątkowej stabilności rotacyjnej, niż można by uzyskać przy zastosowaniu każdej metody mocowania pojedynczo.


W celu uproszczenia tej procedury przy podjęciu się zabiegu minimalnie inwazyjnego, opracowano specyficzne instrumenty. Technika operacyjna pozwala chirurgowi uzyskać proste optymalne unieruchomienie przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnych powikłań, takich ja zgięcie prowadników lub wepchnięcie prowadników do miednicy.


Pozytywne początkowe doświadczenia z Targon® FN wskazują, że ten implant może stanowić istotny postęp w postępowaniu ze złamaniem wewnątrz torebkowym oraz potencjalne rozwiązanie problemu złamania nierozwiązanego.