Spaceplus Station

System dokujący dla pomp Spaceplus

  • Możliwość połączenia do 6 stacji dokujących i obsługi 24 pomp infuzyjnych w jednej kolumnie połączonych stacji dokujących. Łączenie stacji jest proste i odbywa się w sposób nie wymagający użycia narzędzi.
  • Składa się z co najmniej jednej stacji Spaceplus i jednej pokrywy Spaceplus.
  • Pokrywa Spaceplus zapewnia centralne alarmy wizualne i dźwiękowe, umożliwiając szybszą lokalizację alarmu w pomieszczeniu.
  • Stacja Spaceplus przeznaczona jest do pracy stacjonarnej, oraz mobilności wewnątrz-szpitalnej.
  • Stacja Spaceplus może być mocowana na poziomych, jak i pionowych systemach nośnych.
  • Innowacyjna konstrukcja ułatwia rutynowe czynności, jak np. czyszczenie.