Warunki korzystania

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

WARUNKI KORZYSTANIA

Celem tych stron internetowych jest dostarczenie ogólnych informacji o firmie B. Braun, jej produktach i usługach. Nie mają one na celu udzielania specjalistycznych porad ani instrukcji dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez B. Braun. W przypadku specjalnych zapytań dotyczących naszych produktów i usług prosimy o bezpośredni kontakt z B. Braun.

Te strony internetowe zawierają informacje o produktach, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców i mogą zawierać szczegóły produktów lub informacje w inny sposób niedostępne lub nieważne w Twoim kraju. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dostęp do takich informacji, które mogą nie być zgodne z jakimkolwiek procesem prawnym, regulacjami, rejestracją lub użytkowaniem w kraju, z którego pochodzą.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci dokładne i aktualne informacje. Jednakże firma B. Braun nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z tymi informacjami. W związku z tym nie przyjmujemy żadnej rękojmi ani gwarancji ani w sposób wyraźny, ani poprzez postępowanie i nie udzielamy żadnych zapewnień co do dokładności i kompletności dostarczonych lub przekazanych informacji. Korzystanie z naszych stron internetowych i wszystkich innych stron (linków), z którymi są one połączone i ich treści, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Ani B. Braun, ani żadna inna strona zaangażowana w produkcję, dostarczanie, projektowanie lub konserwację całej prezentacji internetowej lub jej poszczególnych części lub stron lub prezentacji powiązanych z naszą nie jest odpowiedzialna w żadnej formie za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, ani szkody z winy lub bez winy, które mogą powstać w wyniku dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z prezentacji internetowej firmy B. Braun lub prezentacji informacyjnych, z którymi jest połączona. Przed użyciem lub zastosowaniem naszych produktów należy zapoznać się z informacjami dla użytkownika dołączonymi do tych produktów.

Te strony internetowe zawierają również informacje od osób trzecich i sugerują linki do innych stron internetowych. Tam, gdzie to możliwe, są one odpowiednio oznaczone. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za informacje podane przez osoby trzecie.

Wszystkie zdjęcia i informacje zawarte na tych stronach internetowych, o ile są odtwarzalne, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej. Wszystkie nazwy produktów, zapisane wielkimi literami lub w inny sposób oznaczone na tych stronach internetowych, są znakami towarowymi koncernu B. Braun. Wykorzystywanie i powielanie tych informacji jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody B. Braun.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tych stron internetowych bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeśli uznamy to za stosowne. Nie wynika z tego żadna odpowiedzialność.