You have successfully logged out.

Warunki korzystania z usług

Informacja prawna

Niniejsze warunki użytkowania regulują stosunek prawny między naszą firmą a użytkownikiem strony internetowej.

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Moje warunki użytkowania B. Braun (Extranet) 

Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do zalogowanych użytkowników stron internetowych: